تبلیغات
هفت رخ فرخ ایران - چرا کوروش پایه گذار اولین اعلامیه حقوق بشر است؟
چهارشنبه 25 فروردین 1395

چرا کوروش پایه گذار اولین اعلامیه حقوق بشر است؟

   نوشته شده توسط: سیاوش    نوع مطلب :تاریخ ایران پیش از اسلام ،

یکی از مهم ترین وقایع در تاریخ قدیم, فتح بابل توسط کوروش کبیر, پادشاه پارسی است.کوروش کبیر

در 4 اکتبر سال 539 قبل از میلاد, ارتش ایران وارد شهر بابل شد که پایتخت دولت بابل بود (در عراق مرکزی). این یک لشکرکشی بدون خونریزی بود و هیچ اسیری گرفته نشد. بعداً در 9 نوامبر, کوروش پادشاه ایران از شهر بازدید کرد. تاریخ بابل چنین می گوید که کوروش با استقبال و تبریک مردم مواجه شد. مردم به علامت احترام و صلح sulmu یک گذرگاه از شاخه های سبز مقابل او گستردند. کوروش از همه بابلی ها در صلح استقبال کرد و صلح را به شهر آنها آورد.

در این حادثه بزرگ, کوروش بیانیه ای صادر کرد که روی یک استوانه سفالی حکاکی شد و به عنوان استوانه کتیبه کوروش شناخته می شود. این استوانه در سال 1879 توسط هرمز رسام در بابل کشف شد و امروزه در موزه بریتانیا نگهداری می شود. بسیاری از مورخان آن را به عنوان اولین اعلامیه حقوق بشر ارزیابی می کنند.

شرح وقایع بابل, به اضافه اولین بخش کتیبه کوروش, نشان می دهد که گرفتاری های سیاسی مذهبی, مردم بابل را عصبانی کرده بود و به این دلیل آنها از لشکر نظامی کوروش دعوت کردند و این لشکرکشی هم نوری بر زندگی آنها تاباند. براساس اسناد و مدارک,  شاه بابل, نبونید, جشن سال جدید را مسخره کرد و نبو (Nebo) (یکی از خدایان) به داخل شهر آورده نشد و بل ((Bell خدای دیگر در خلال جشن برده نشد.

باغ های بابل

باغ های بابل

همچنین, پرستش مردوک, شاه خدایان, به زشتی تغییر داده شد و نبونید ساکنان را با ستم غیرقابل باوری شکنجه و آزار داد و به نیروی کار زور می گفت. اماکن مقدس همه ساکنان بابل در خرابه ها بودند و ساکنان سومر و آکد مثل مرده متحرک شده بودند.

مردوک, شاه خدایان, یک حاکم نیکوکار را بررسی و جست و جو کرد, در نهایت کردارهای خوب کوروش و عقیده نیکویش به نظرش آمد و به او فرمان داد تا برعلیه شهر بابل پیشروی کند. ساکنان عصبانی آکد شورش کردند اما به وسیله نبونید قتل عام شدند. کسی که به محض بازگشتش به بابل دستگیر شد اما با احترام با او رفتار شد. موقعی که نبونید در سال بعد مرد, کوروش در عذاداری ملی که برای او اعلام شده بود, شرکت کرد. سپس خدایان آکد [با اجازه کوروش] به شهرهای مقدس شان برگردانده شدند. همه ساکنان سومر و آکد, شامل شاهزادگان و حاکمان, از کوروش به عنوان سروری که آنها را از حالت یک مرده متحرک بیرون آورده بود استقبال کردند. همه کسانی که زیان دیده بودند و مصیبت کشیده بودند نام او را بسیار با احترام می بردند.

اعلامیه کوروش

استوانه حقوق بشر کوروشمنم کوروش, شاه جهان, شاه بزرگ, شاه بابل, شاه سومر و آکد, شاه چهار گوشه جهان. پسر کمبوجیه... .

آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم, همه مردم گام های مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهریاری نشستم. مردوک خدای بزرگ دل های پاک مردم بابل را متوجه من کرد... زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم.

ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و جایگاه های مقدسش قلب مرا تکان داد... من برای صلح کوشیدم.

من برده داری را برانداختم, به بدبختی آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند.

مردوک خدای بزرگ از کردار من خشنود شد... او برکت و مهربانی اش را ارزانی داشت. ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم...

مردم بابل

مردم بابل

من همه شهرهایی را که ویران شده بود را از نو ساختم. فرمان دادم تمام نیایشگاه هایی که بسته شده بودند را بگشایند. همه خدایان این نیایشگاه ها را به جاهای خود بازگرداندم.

همه مردمانی که پراکنده و آواره شده بودند را به جایگاه های خود برگرداندم و خانه های آنان را آباد کردم. همه مردم را به همبستگی فراخواندم. همچنین پیکره خدایان سومر و آکد را که نبونید بدون واهمه از خدای بزرگ به بابل آورده بود, به خشنودی مردوک خدای بزرگ و به شادی و خرمی به نیایشگاه های خودشان بازگردانم. بشود که دل ها شاد گردد.

بشود, خدایانی که آنان را به جایگاه های مقدس نخستین شان بازگرداندم, هر روز در پیشگاه خدای بزرگ برایم زندگانی بلند خواستار باشند. بشود که سخنان پر برکت و نیکخواهانه برایم بیابند. بشود که آنان به خدای من مردوک بگویند:"به کوروش شاه, پادشاهی که تو را گرامی می دارد و پسرش کمبوجیه, جایگاهی در سرای سپند ارزانی دار."

من برای همه مردم جامعه ای آرام فراهم ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم."در این نقطه ثقل تاریخی, به فرمان کوروش, همه ملت های اسیر که برای چند نسل به عنوان برده نگهداشته شده بودند, آزاد شدند و برای این که به سرزمین مادریشان برگردند تأمین مالی شدند. در میان اسیران آزاد شده 50000 یهودی بودند که سه نسلشان در بابل نگهداشته شده بودند. آنها برای بازسازی معبدشان به جانب فلسطین رفتند. این خط مشی به وسیله داریوش و جانشینانش دنبال شد. بعضی از یهودیان آزاد شده درخواست کردند و در ایران ساکن شدند. به خاطر چنین رفتار سخاوتمندانه ای, کوروش در تورات مورد تدهین قرار گرفت. او تنها غیریهودی ای ست که نام مسیح گرفته و صریحاً به عنوان چوپان خدا مورد اشاره و تدهین قرار گرفته (مسیح). کارهای کوروش در اشارات بنی اسرائیل نیز مورد گواهی و شهادت قرارگرفته اند. جایی که کوروش به نام خوانده شده و نام های احترام آمیز به او داده شده. او همچنین به عنوان بازسازی کننده شهر خدا و آزاد کننده مردمانش و برگزیده, خوانده شده و آورده شده توسط خدا نامیده شد.

آن چه که بعد از پیروزی در شهر بابل جایگزین شد مخالف رویه آن زمان بود. براساس گفته ساکنان کشورهای همسایه (آشوری ها, بابلی ها), رسم بود که شهرهای مغلوب ویران شود, خانه ها و معابد با خاک یکسان شود, مردم قتل عام شوند یا جمعیت به بردگی کشانده شوند, آنها را با مارها و گرگ ها جایگزین کنند و حتی خاک آن برای عقیم کردن زمین جابجا شود. اما اینجا, صلح و آزادی جایگزین قتل عام و برده داری شد و آبادانی جای ویرانی را گرفت. بعد از کوروش, پسرش کمبوجیه هشت سال حکومت کرد (از 530 تا 522 پیش از میلاد) و مصر را گرفت و به عنوان نشانه احترام به فرهنگ و مذهب مصری ها, مقابل الهه ها به خاک افتاد. وی با اپیس ((Apis توتم (روح یا جانور حامی یک گروه یا قبیله و مردم) مصری بیعت کرد.

بعد از کمبوجیه, داریوش از 522 تا 486 پیش از میلاد بر تخت شاهی نشست. از 518 تا 515 پیش از میلاد او صلح و آرامش را در مصر برقرار کرد و همچنین با توتم آنها اپیس بیعت کرد. داریوش به رعیت های خودش وفاداری به فرمان های اهورا مزدا را اعلام کرد. او بیان کرد که "هر کس اهورامزدا را عبادت کند به شادی در زندگی بعد از مرگ خواهد رسید." او عیلامی ها را عهدشکن می خواند به خاطر این که آنها اهورامزدا را عبادت نمی کنند. با این همه آنها را تحت فشار قرار نداد تا دینشان را تغییر دهند. داریوش جانشینانش را تشویق می کند که "تو بعد از این شاه خواهی بود. از خودت در مقابل دروغ محافظت کن و دروغگوی فریبکار را مجازات کن."

او از خدای بخشنده حمایت از پارس برعلیه کینه, دشمن, خشکسالی و دروغ را درخواست می کند. بارها او به دیگر خدایانی که ممکن است خدایان آریایی قدیم باشند و هنوز پیروانی دارند یا خدایان دیگر ملت های تحت فرمانش اشاره می کند برای این که حرمت به مذاهبشان را نشان دهد.


Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 03 و 49 دقیقه و 21 ثانیه

Many thanks! I appreciate this.
cialis 30 day sample chinese cialis 50 mg cialis 20 mg best price cialis therapie free generic cialis cialis without a doctor's prescription buy cialis uk no prescription purchasing cialis on the internet canadian discount cialis cialis in sconto
Online cialis
شنبه 4 فروردین 1397 ساعت 02 و 26 دقیقه و 32 ثانیه

You actually said this terrifically.
cost of cialis cvs walgreens price for cialis cialis manufacturer coupon online cialis dose size of cialis acquisto online cialis cialis online deutschland dosagem ideal cialis generic low dose cialis look here cialis cheap canada
Buy cialis online
دوشنبه 28 اسفند 1396 ساعت 07 و 39 دقیقه و 45 ثانیه

You actually reported this adequately!
cialis 20 mg cut in half il cialis quanto costa cialis generico milano cialis pills boards best generic drugs cialis deutschland cialis online tadalafil cialis 5 effetti collaterali cialis generico postepay cialis 5 mg
clash lords 2 hack
سه شنبه 8 اسفند 1396 ساعت 17 و 08 دقیقه و 06 ثانیه
همسر و همسرم در اینجا از یک آدرس وب متفاوت استفاده می کردند و فکر می کردم که باید
چیزها را چک کن من دوست دارم آنچه را که می بینم اکنون دنبال می کنم.

به دنبال مرور صفحه وب خود باشید.
Nicole
سه شنبه 17 مرداد 1396 ساعت 00 و 22 دقیقه و 45 ثانیه
Great blog here! Also your web site loads up very fast!
What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my web site loaded up as fast as yours lol
What is the tendon at the back of your ankle?
شنبه 7 مرداد 1396 ساعت 19 و 13 دقیقه و 40 ثانیه
I have been browsing online more than 3 hours today,
yet I never found any interesting article like yours.

It is pretty worth enough for me. Personally, if all web
owners and bloggers made good content as you did, the web
will be much more useful than ever before.
Foot Problems
شنبه 7 مرداد 1396 ساعت 09 و 19 دقیقه و 38 ثانیه
hello there and thank you for your information – I've definitely picked up something new from right
here. I did however expertise a few technical issues using this website, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load correctly.

I had been wondering if your web hosting is OK? Not that
I'm complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your
quality score if advertising and marketing with Adwords.
Well I am adding this RSS to my email and could look out for a
lot more of your respective interesting content. Make sure
you update this again soon.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 ساعت 08 و 01 دقیقه و 15 ثانیه
What's up to every body, it's my first pay a quick visit of
this website; this website carries amazing and actually excellent data for readers.
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 ساعت 01 و 49 دقیقه و 42 ثانیه
Post writing is also a fun, if you know afterward you can write
otherwise it is difficult to write.
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 ساعت 10 و 33 دقیقه و 54 ثانیه
I used to be suggested this web site via my cousin. I'm not sure whether or not this post is written via
him as no one else recognise such designated approximately my trouble.
You're incredible! Thank you!
manicure
پنجشنبه 10 فروردین 1396 ساعت 14 و 43 دقیقه و 42 ثانیه
Paragraph writing is also a excitement, if you be acquainted with after that
you can write or else it is complex to write.
manicure
پنجشنبه 10 فروردین 1396 ساعت 14 و 39 دقیقه و 38 ثانیه
Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?
I'm trying to find out if its a problem on my end
or if it's the blog. Any feedback would be greatly appreciated.
manicure
پنجشنبه 10 فروردین 1396 ساعت 14 و 35 دقیقه و 22 ثانیه
I'm really impressed with your writing skills and also
with the layout on your weblog. Is this a paid
theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent
quality writing, it is rare to see a nice blog like this one today.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر